Skip Navigation Linksخانه >> آیین نامه ها >> آیین نامه ها و بخش نامه ها >> مشاهده آیین نامه ها و بخش نامه ها
آیین نامه تشکیل کرسی هاي آزاد اندیشی
با استعانت از الطاف حضرت حق و الهام از آموزه هاي دین مبین اسلام و پیروي از سنت نبوي (ص) و سیره امامان (ع) در جهت ایجاد، تقویت و نهادینه سازي فضاي عقلایی، چند صدایی و آزاد استماع سخن و اتباع بهترین آن و نیز لزوم آزادي اندیشه و بیان که سنت دانشگاه تمدن ساز اسلامی- ایرانی محسوب می شود و ایجاد فرهنگ تضارب آراء و تعامل علمی در عین اجتناب از مراء و جدال باطل و جلوگیري از ابتلاي محیط هاي دانشگاهی به سطحی نگري و سوداهاي گروهی، و در راستاي اجراي منویات 81/11/ رهبرمعظم آزاد اندیش و فرزانه انقلاب اسلامی، مندرج در نامه ایشان به جمعی از دانش آموختگان حوزه علمیه در تاریخ  1688 درخصوص ضرورت راه اندازي کرسی هاي مناظره، نقد، /8/ و بیانات معظم له در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور در تاریخ 6
85/10/ نظریه پردازي و آزاداندیشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین با استناد به مصوبه جلسه 596 مورخ 5
شوراي عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تأسیس خانه ملی گفتگوي آزاد و نیز ماده 2 نظام نامه هیأت حمایت از کرسی هاي 82 شوراي عالی انقلاب /11/ 82 و 17 /10/30 ،82/10/ 532 و 533 مورخ 9 ، نظریه پردازي، نقد و مناظره مصوب جلسات 531 فرهنگی و آیین نامه هیأت حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي مبنی بر ترویج آزاداندیشی در حوزه علوم انسانی و معارف دینی، آیین نامه اولیه تشکیل کرسی هاي آزاداندیشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با هماهنگی دستگاه هاي مرتبط تدوین و در 1389 براي اجراي آزمایشی یکساله به دانشگاه ها ابلاغ گردید. اینک با انقضاي مدت آزمایشی مذکور، این آیین نامه /08/ تاریخ 11 براساس دیدگاه ها و نقطه نظرات کارشناسان، مدیران، معاونان، تشکل ها و فعالان دانشجویی در هیأت مرکزي کرسی ها مورد بازنگري قرار گرفته و آیین نامه اصلاح شده حاضر از این پس مبناي عمل مؤسسات آموزش عالی خواهد بود....


فایل پیوستی : دانلود فایل پیوستی


تاريخ ارسال : 13:6:53 20/6/1391


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت دانشجویی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است