Skip Navigation Linksخانه >> وام های دانشجویی >> وام تحصيلي (دانشجويان روزانه)
تاریخ بروز رسانی: 15:16:52 1/8/1391 وام تحصيلي (دانشجويان روزانه)
 واجدين شرايط دريافت وام تحصيلی
دانشجویان متاهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند 30/000 ریال (حداکثر 3فرزند)
دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، ازکارافتادگی همسریا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد ومدارک قانونیمی توانند از حق اولاد بهره­مند گردند.

ساير شرايط پرداخت وام‌ تحصيلی
به دانشجويان نيمسال اول و دوم تحصيل بدون در نظر گرفتن معدل ، وام پرداخت مي‌گردد.
برای‌ دانشجويان‌‌ نيمسال‌ آخر تحصيل اخذ حداقل ، نصف واحدهای لازم ( طبق مقررات آموزشی ) مورد نياز است .
در موارد استثناء باتاييد معاون محترم دانشجويی و فرهنگی دانشگاه يك نيمسال به سنوات مجاز بهره­مندی از وام اضافه می‌شود.
در صورت عدم استفاده از وام در هر نيمسال در طی سنوات مجاز تحصيل ، دانشجو می‌تواند از باقيمانده اين مدت برای دريافت وام استفاده نمايد.

به دانشجويان‌ مشروطی‌ در يك نيمسال 50% وام تحصيلی پرداخت می‌شود.
به دانشجويان مشروطی در دو نيمسال متوالی هيچگونه وام تعلق نمی‌گيرد.
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2012 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.
معاونت دانشجویی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است